xóc đĩa đổi thưởng social.bet - trang cá cược tín nhất Việt Nam (Hợp pháp)

Điện thoại: 02253.544.628


Báo cáo tự đánh giá chất lượng GDNN và chương trình đào tạo nghề trọng điểm Quốc gia năm 2021

Báo cáo tự đánh giá chất lượng GDNN và chương trình đào tạo nghề trọng điểm Quốc gia năm 2021

Trương Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng công khai Báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng GDNN và chương trình đào tạo nghề trọng điểm Quốc gia năm 2021. Toàn bộ nội dung báo cáo truy cập đường Link phía dưới:

Công khai quyết toán ngân sách 2022

Công khai quyết toán ngân sách 2022

Công khai quyết toán ngân sách 2022

Công khai Tài sản công năm 2022

Công khai Tài sản công năm 2022

Công khai Tài sản công năm 2022

Công khai Dự toán ngân sách 2023

Công khai Dự toán ngân sách 2023

Công khai Dự toán ngân sách 2023

Công khai quyết toán ngân sách 2021

Công khai quyết toán ngân sách 2021

Công khai quyết toán ngân sách 2021

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2022

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2022

Quyết định số 185A/QĐ-TCKT ngày 25/6/2022 về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2022

Công khai Tài sản công năm 2021

Công khai Tài sản công năm 2021

Công khai Tài sản công năm 2021

Công khai Dự toán ngân sách 2022

Công khai Dự toán ngân sách 2022

Công khai Dự toán ngân sách 2022

Công khai Tài sản công năm 2020

Công khai Tài sản công năm 2020

Công khai Tài sản công năm 2020

Công khai Quyết toán NSNN năm 2020

Công khai Quyết toán NSNN năm 2020

Công khai Quyết toán NSNN năm 2020

Công khai Dự toán ngân sách 2021

Công khai Dự toán ngân sách 2021

Công khai Dự toán ngân sách 2021

Công khai Quyết toán NSNN năm 2019

Công khai Quyết toán NSNN năm 2019

Công khai Quyết toán NSNN năm 2019 (Quyết định và số liệu công khai đính kèm)

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2020

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2020

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2020

Công khai tài sản công 2019

Công khai tài sản công 2019

Công khai tài sản công 2019

Công khai Dự toán ngân sách 2020

Công khai Dự toán ngân sách 2020

Công khai Dự toán ngân sách 2020


xóc đĩa đổi thưởng social.bet

yahoo

Hỗ trợ 1

yahoo

Hỗ trợ 2

  • 02253.544.628
  • 0934509009
  • 02253.544.629
  • 0934279729

video

Khảo sát

Bạn biết đến trang web thông qua đâu?Gửi ý kiến

Thống kê truy cập

  • Truy cập:

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử sở GD - ĐTMạng giáo dục edu.net