xóc đĩa đổi thưởng social.bet - trang cá cược tín nhất Việt Nam (Hợp pháp)

Điện thoại: 02253.544.628


Mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng tại Hải Phòng

Mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng tại Hải Phòng

      Căn cứ Nghị định số 113/2009/NĐ-CP của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Thông tư số 23/2010/TT-BKH của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư. 

MỞ CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VỀ XÂY DỰNG TẠI HẢI PHÒNG - NĂM 2016

MỞ CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VỀ XÂY DỰNG TẠI HẢI PHÒNG - NĂM 2016

THÔNG BÁO   MỞ CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VỀ XÂY DỰNG TẠI HẢI PHÒNG  

xóc đĩa đổi thưởng social.bet
 liên tục các khoá BDNV

xóc đĩa đổi thưởng social.bet liên tục các khoá BDNV

Nhà trường liên tục mở các lớp bồi dưỡng Giám sát TCXD công trình, Quản lý Dự án XD...

xóc đĩa đổi thưởng social.bet
 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên TCCN

xóc đĩa đổi thưởng social.bet lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên TCCN

Căn cứ Thông tư 10/2013/TT-BGDĐT ngày 28/03/2013 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp.


xóc đĩa đổi thưởng social.bet

yahoo

Hỗ trợ 1

yahoo

Hỗ trợ 2

  • 02253.544.628
  • 0934509009
  • 02253.544.629
  • 0934279729

video

Khảo sát

Bạn biết đến trang web thông qua đâu?Gửi ý kiến

Thống kê truy cập

  • Truy cập:

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử sở GD - ĐTMạng giáo dục edu.net