xóc đĩa đổi thưởng social.bet - trang cá cược tín nhất Việt Nam (Hợp pháp)

Điện thoại: 02253.544.628


Phòng Tổng hợp

Đăng lúc: 14-07-2015 | Lượt xem: 15614

Phòng Tổng hợp là đơn vị hành chính cơ sở, trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của Ban Giám hiệu; hoạt động với tư cách là một đơn vị độc lập với các phòng, khoa, tổ môn khác trong Nhà trường;

 

Phòng 105, tầng 1, khu A, trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng.

Điện thoại: 0313.544720

Email: [email protected]

I. Vị trí, chức năng

- Phòng Tổng hợp là đơn vị hành chính cơ sở, trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của Ban Giám hiệu; hoạt động với tư cách là một đơn vị độc lập với các phòng, khoa, tổ môn khác trong Nhà trường;

- Có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách, thi đua khen thưởng, kỷ luật, hành chính, vật tư, an ninh trật tự, dân quân tự vệ, an toàn lao động, y tế và vệ sinh môi trường;

- Tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ liên quan tới hoạt động đối nội và đối ngoại của Nhà trường.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy của Nhà trường theo các quy định hiện hành; thực hiện các nội dung về quản lý cán bộ, viên chức và người lao động trong Nhà trường;

- Thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định đối với người lao động;

- Xây dựng kế hoạch và phát động các phong trào thi đua trong Nhà trường; thực hiện công tác thi đua khen thưởng hàng năm;

- Tư vấn pháp chế cho Hiệu trưởng về tính pháp lý của các văn bản do Hiệu trưởng ban hành; giám sát, quản lý việc thực hiện các quy định, quy chế làm việc, chủ trương và chính sách của Trường;

- Thực hiện công tác văn thư – lưu trữ;

- Tổ chức công tác lễ tân và tiếp khách của Trường;

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan trong Trường để thực hiện công tác hành chính; đảm bảo các điều kiện cần thiết cho các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ, giáo viên và HSSV Nhà trường;

- Quản lý tài sản, vật tư, trang thiết bị trong Trường;

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, viên chức, người lao động và HSSV;

- Đầu mối tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất với các Bộ, Sở, ban ngành có liên quan;

- Quản lý và khai thác, sử dụng vốn tài liệu tại thư viện;

- Tổ chức khai thác, sử dụng, bảo trì, bảo vệ và sửa chữa cơ sở vật chất; quản lý và mua sắm tài sản, trang thiết bị trong Trường;

- Thực hiện công tác vệ sinh môi trường, xây dựng môi trường Xanh – Sạch - Đẹp;

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn PCCC và phòng chống bão lụt;

- Xây dựng và triển khai công tác dân quân tự vệ và giáo dục chính trị quốc phòng địa phương;

- Quản lý HSSV tại KTX; quản lý Nhà khách của Trường theo quy định; bố trí và phục vụ khách ăn, nghỉ tại Trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công.

 III. Cơ cấu tổ chức

- Cơ cấu tổ chức của phòng Tổng hợp như sau:

+ Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng;

+ Các cán bộ, viên chức và nhân viên theo từng chuyên môn nghiệp vụ được phân công;

- Trưởng phòng Tổng hợp do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định;

- Phó Trưởng phòng Tổng hợp do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Trưởng phòng;

- Số lượng biên chế của phòng Tổng hợp được thực hiện theo nhu cầu phát triển của Nhà trường cho từng giai đoạn, kế hoạch cụ thể;

- Trưởng phòng Tổng hợp chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng; Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

IV.Đội ngũ cán bộ

 

TT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Phạm Sáu Quỳnh

Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Phó Trưởng phòng – Phụ trách phòng

0985.013.532

 

2

Trần Thu Hà

Kỹ sư CNTT

Chuyên viên

0986.112.307

 

3

Bùi Thị Thúy

Cử nhân ngoại ngữ

Trung học Thư ký văn phòng

Chuyên viên

0976.803.861

 

4

Phạm Văn Tĩnh

Kỹ sư Xây dựng

Chuyên viên

0968.885116

 

5

Nguyễn Tuấn Đạt

Kỹ sư CNTT

Giáo viên

0906046622

 [email protected]

6

Nguyễn Thu Hằng

Cử nhân Tài chính - Kế toán

Thủ kho

0169.536.4817

 

7

Nguyễn Văn Mừng

Trung học Xây dựng

Lái xe cơ quan

0168.647.0106

 

8

Nguyễn Thị Huyền

Lao động phổ thông

Phục vụ

0163.538.9706

 

9

Nguyễn Kim Sĩ

Lao động phổ thông

Phục vụ

 

 

 

 xóc đĩa đổi thưởng social.bet

Tập thể cán bộ, nhân viên phòng Tổng hợp

 

 

 

Bài viết liên quan


xóc đĩa đổi thưởng social.bet

yahoo

Hỗ trợ 1

yahoo

Hỗ trợ 2

  • 02253.544.628
  • 0934509009
  • 02253.544.629
  • 0934279729

video

Khảo sát

Bạn biết đến trang web thông qua đâu?Gửi ý kiến

Thống kê truy cập

  • Truy cập:

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử sở GD - ĐTMạng giáo dục edu.net